Tiến độ căn hộ Q7 Sài Gòn Riverside tháng 7/2020

Hình ảnh thực tế tiến độ căn hộ Q7 Sài Gòn Riverside tháng 7/2020:

Tiến độ xây dựng Block Mecury. Hiện tại Block đang được thi công cốt thép đến tầng 20

Tiến độ xây dựng Block Uranus cũng giống như Block Mecury, hiện đang thi công cốt thép tầng 20

Tiến độ xây dựng Block Saturn: đang thi công công dầm chuyển tầng 4 và tầng 5

Tiến độ xây dựng Block Venus: Block đang thi công cốt thép đến tầng 8

Cập nhật tiến độ căn hộ Q7 Sài Gòn Riverside tháng 8/2020

Xem thêm thông tin căn hộ Q7 Saigon Riverside City mặt tiền đường Đào Trí