Tiến độ căn hộ Q7 Sài Gòn Riverside tháng 11/2020

Tiến độ căn hộ Q7 Sài Gòn Riverside tháng 11/2020

Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus

Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 block Mecury và block Uranus

Hình ảnh tổng thể tiến độ xây dựng block Venus, Q7 Sài Gòn Riverside Complex

Hình ảnh tổng thể tiến độ xây dựng block Uranus, Q7 Sài Gòn Riverside Complex

Hình ảnh tổng thể tiến độ xây dựng block Mecury, Q7 Sài Gòn Riverside Complex

Hình ảnh tổng thể tiến độ xây dựng block Satturn, Q7 Sài Gòn Riverside Complex

Xem thêm thông tin căn hộ Q7 Saigon Riverside City mặt tiền đường Đào Trí