Tiến độ căn hộ LaVita Charm tháng 9/2020

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng căn hộ La Vita Cham tháng 9/2020:

Bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 18

Đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 17

Lát gạch sàn từ tầng 5 đến tầng 13

Bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20

Hình ảnh thực tế căn hộ La Vita Charm Block A1

Hình ảnh thực tế tổng quan Block B và Block C

Xem thêm thông tin chi tiết căn hộ La Vita Charm: https://pkdhungthinhland.vn/du-an/can-ho-la-vita-charm/