Tiến độ căn hộ Lavita Charm tháng 6/2020

Cập nhật hình ảnh thực tế căn hộ Lavita Charm đến tháng 6/2020:

Hình ảnh tổng thể Block A1

Hình ảnh tổng thể Block A2

Hình ảnh tổng thể Block B và Block C

Tiến độ xây dựng chi tiết từng block:
Hiện tại căn hộ Lavita Charm đang xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 17 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Tiến độ căn hộ La Vita Charm tháng 7/2020

Thông tin chi tiết căn hộ Lavita Charm: https://pkdhungthinhland.vn/du-an/can-ho-la-vita-charm/