Tiến độ căn hộ La Vita Charm tháng 7/2020

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ căn hộ La Vita Charm tháng 7/2020:

Căn hộ La Vita Charm đang được CĐT duy trì tiến độ xây dựng theo đúng cam kết với khách hàng. Sau đây là những thông tin thực tế mới cập nhật

Bả sơn matit căn hộ từ tầng 18 đến tầng 14 Block A, Block A2, Block B và Block C

Hoàn thành tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Hình ảnh thực tế tiến độ Block A1 – căn hộ La Vita Charm

Hình ảnh thực tế tiến độ Block A2 – căn hộ La Vita Charm

Hình ảnh thực tế tiến độ Block B và Block C – căn hộ La Vita Charm

Tiến độ căn hộ La Vita Charm Tháng 9/2020: https://pkdhungthinhland.vn/tien-do-can-ho-lavita-charm-thang-9-2020/

Thông tin chi tiết căn hộ Lavita Charm: https://pkdhungthinhland.vn/du-an/can-ho-la-vita-charm/