Tiến độ căn hộ Lavita Charm tháng 6/2020

Cập nhật hình ảnh thực tế căn hộ Lavita Charm đến tháng 6/2020: Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Tiến độ xây dựng chi tiết từng block: Xem Thêm