Cập nhật tiến độ căn hộ Richmond City tháng 6/2020

Cập nhật tiến độ căn hộ Richmond City tháng 6/2020

Sảnh đón khu căn hộ block Riches và block Lucky đã hoàn thiện

Hoàn thành lắp đặt khu vực thùng thư tập trung block Riches và block Lucky

Khu vực sảnh chờ thang máy block Riches và block Lucky đã hoàn thiện

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh block Riches và block Lucky

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Thông tin chi tiết căn hộ Ricdmond City: https://pkdhungthinhland.vn/du-an/can-ho-richmond-city/